.

Kül Boşaltmalı Pistonlu Kat Kalorifer Kazanı

Kalorifer Kazanına kömür ilave etmek gerektiğinde yeni kömürü yanmakta olan korun üzerine değil yanlarına yerleştirin. Ateş ve küllük kapağını açmayınız, kapaklar üzerindeki klapeler vasıtasıyla hava girişini ayarlayınız ve istenilen yanmayı sağlayınız. Kazan su sıcaklığını dış ortam sıcaklığına göre ayarlayıp yakışı sağlayınız. Baca damperini yakışa göre ayarlayınız. Geceleri kazan uyutma yöntemini uygulayınız ki ilk tutuşturma masrafınız olmasın. Boru ekleme yerlerinin ve baca girişinin hava sızdırmamasına özen gösterin. Bacanızı her yıl en az bir defa temizletinAz hava ile yanma: alevin rengi koyu uçları isli ise yanma az hava ile olmaktadır. Bu durum da yakıtın bir kısmı yanmak için hava bulamamakta ve yanmadan bacaya gitmekte ve aynı zamanda duman boruları gaz kanallarını çok çabuk kirletmektedir kirli yüzeylerden ısı geçişi zor olduğu içinde gazların ısısını suya geçmeden dışarıya atılmaktadır,yakıt sarfiyatı artmaktadır, ve hava kirliliği artar